Älskade Östermalm

Telefon 0760-377813

Adress

Royal publishing group AB, Box 5158, 10244 Stockholm

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 0707971555

Försäljning

Telefon 073-9016320

Ägare

Royal Publishing Group AB

Org.nr: 556949-2092

Upplaga: 30 000 ex

RS-kontrollerat: Ja

Distribution: PostNord

Frekvens: 11 ggr/år

Utgivningsområde: Stockholm, Östermalm