Annonsnytt Tjörn

Telefon 073-800 35 35

Adress

Postgårdsvägen 101, 472 32 Svanesund

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 073-800-3535

Försäljning

Telefon 073-800 35 35

Ägare

Annelie Andréasson

Org.nr: 556539-9929

Grundad: 1997

Upplaga: 7600

RS-kontrollerat: Nej

Distribution: PostNord

Frekvens: 12 ggr / år

Utgivningsdag: Onsdag

Utgivningsområde: Tjörns kommun