Bålsta Bladet

Telefon 0171-15 31 50

Adress

Östra Järnvägsgatan 8, 74537 Enköping

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 017-115-3150

Försäljning

Telefon 0171-153 150

Ägare

Direktpress

Org.nr: 556548-4960

Grundad: 1970

Upplaga: 10 665 ex

RS-kontrollerat: Ja

Distribution: Svensk Direkt reklam

Frekvens: 49 ggr/år

Utgivningsdag: Lördag

Utgivningsområde: Bålsta