BjäreLiv Båstad

Telefon 0431-792 00

Adress

Axelstorpsvägen 2, 269 42 Båstad

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 070-763-3093

Försäljning

Telefon 070-770 91 05

Ägare

Made in Båstad AB

Org.nr: 556917-7271

Grundad: 2012

Upplaga: 12 500 ex

RS-kontrollerat: Nej

Distribution: SDR

Frekvens: 12 ggr / år

Utgivningsdag: Helg

Utgivningsområde: Båstad Kommun