Börsen

Telefon 0226-57230

Adress

Högboleden 41, 774 61 Avesta

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 022-685

Försäljning

Telefon 070-526 53 50

Ägare

Reklamhuset i Avesta

Org.nr: 556504-5159

Grundad: 1988

Upplaga: 13 500 ex

RS-kontrollerat: Nej

Distribution: PostNord

Frekvens: Var 14:e dag

Utgivningsdag: Onsdag

Utgivningsområde: Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Riddarhyttan och Söderbärke