Fastighetsmarknaden

Telefon 064-18 77 18

Adress

Ilanda Gård 120, 653 50 Karlstad

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 064-187

Försäljning

Telefon 064-18 77 18

Ägare

Svensk Mediakonsult AB

Org.nr: 556902-7823

Grundad: 2006

Upplaga: 60 000 ex

RS-kontrollerat: Nej

Distribution: Svensk Direktreklam

Frekvens: 6 ggr/år

Utgivningsområde: Till alla hushåll i Karlstad med kranskommuner. Samt ca 4 500 företag. Tidningen sprids också via ett 30-tal tidningsställ som är utplacerade på strategiskt utvalda platser. Banker, livsmedelsbutiker, offentliga miljöer, köpcentral mm. Webbtidningen har 2