Götene Tidning

Telefon 0511-34 00 50

Adress

Torget 2, 533 30 Götene

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 051-134-0050

Försäljning

Telefon 0709-215 232

Ägare

Markbladet AB

Grundad: 1986

Upplaga: 7 250 ex

Distribution: PostNord

Frekvens: 44 ggr/år

Utgivningsdag: Onsdag

Utgivningsområde: Götene