Knivstabygden

Telefon 08-594 405 70

Adress

Nymärstagatan 2, 195 30 Märsta

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 018-418-1104

Försäljning

Telefon 070-2060990

Ägare

Upsala Nya Tidning

Upplaga: 5 800 ex

Distribution: UNT Distribution

Frekvens: 48 ggr/år

Utgivningsdag: Onsdag

Utgivningsområde: Knivsta Märsta