Kramforsbladet

Telefon 070-585 32 33

Adress

Ringvägen 4, 872 30 Kramfors

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Försäljning

Telefon 070-372 03 65

Ägare

ADC Media Ab

Org.nr: 556566-7507

Grundad: 2007

Upplaga: 13000

Distribution: PostNord

Frekvens: 12 ggr/år

Utgivningsdag: Onsdag

Utgivningsområde: Kramfors kommun