Kristianstadsjournalen

Telefon 044-127680

Adress

Västra Storgatan 28, 291 31 Kristianstad

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 044-127680

Försäljning

Telefon 0705527680

Ägare

Goldhat AB

Org.nr: 556604-2494

Grundad: 1995

Upplaga: 44 000 ex

Distribution: PostNord

Frekvens: 12 ggr/år

Utgivningsdag: Onsdag

Utgivningsområde: Kristianstad, Åhus