Kristianstadsjournalen

Telefon 044-127680

Adress

Västra Storgatan 28, 291 31, Kristianstad

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 070-860-6300

Försäljning

Telefon 0708-505185

Ägare

Goldhat Media Ab

Org.nr: 556604-2494

Upplaga: 45 000 ex

Distribution: PostNord

Frekvens: 12 ggr/år

Utgivningsområde: Kristianstad, Åhus

Stäng meny