Lokaltidningen Höganäs

Telefon 010-2064526

Adress

Garnissonsgatan 25C, 254 66 Helsingborg

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 010-206-4526

Försäljning

Telefon 0102064633

Ägare

Lokaltidningen mediacenter Sverige AB

Org.nr: 556620-9622

Grundad: 2005

Upplaga: 13 100 ex

RS-kontrollerat: Ja

Distribution: Svensk Direktreklam

Frekvens: 50 ggr/år

Utgivningsdag: Helg

Utgivningsområde: Höganäs