Lokaltidningen Mitti Lidingö

Telefon 08-550 550 00

Adress

Årstaängsvägen 11, Box 47309, 100 74 Stockholm

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 085-505-5000

Försäljning

Telefon 08-550 550 00

Ägare

Segulah

Org.nr: 556280-0267

Grundad: 1990

Upplaga: 20 900 ex

RS-kontrollerat: JA

Distribution: PostNord

Frekvens: 52 ggr/år

Utgivningsdag: Tisdag

Utgivningsområde: Lidingö