Lycksele Annonsblad

Telefon 0950-383 00

Adress

Timmervägen 73, 921 33Lycksele

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 095-038

Försäljning

Telefon 0950-383 00

Ägare

Nya Tryckeriet Lycksele

Org.nr: 556342-3002

Grundad: 1962

Upplaga: 7600

Distribution: PostNord

Frekvens: 52 ggr/år

Utgivningsdag: Onsdag

Utgivningsområde: Lycksele