Nordmarksbygden

Telefon 0573 260 28

Adress

Elovsbyn, Hage, 670 10 Töcksfors

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 073-091-9533

Försäljning

Telefon 070 – 335 74 21

Ägare

Tidningen Nordmarksbygden AB

Org.nr: 556496-2073

Grundad: 1964

Upplaga: 10800

Distribution: PostNord

Frekvens: 12 ggr/år

Utgivningsdag: Onsdag

Utgivningsområde: Årjängskommun, Järnskog, Skillingmark, Långserud och Gustafsfors