Norrköpingsmagazinet

Telefon 011-253200

Adress

Stohagsgatan 5, 602 28 Norrköping

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 011-253

Försäljning

Telefon 072-515 65 09

Ägare

NTM AB

Grundad: 2010

Upplaga: 70 800 ex

RS-kontrollerat: JA

Distribution: NTM distribution

Frekvens: 24 ggr/år

Utgivningsdag: onsdag-torsdag

Utgivningsområde: Norrköping