Örebroarn

Telefon 019-15 53 77

Adress

Klostergatan 23, 70192 Örebro

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 019-15 53 73

Försäljning

Telefon 019-15 52 00

Ägare

Mittmedia

Grundad: 1988

Upplaga: 69800

Distribution: Prolog

Frekvens: 48 ggr/år

Utgivningsdag: Onsdag

Utgivningsområde: Örebro