Örebroarn

Telefon 019-155200

Adress

Klostergatan 23, 70192 Örebro

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 019-155200

Försäljning

Telefon 019-155200

Ägare

Bonnier News Local AB

Org.nr: 556004-1815

Grundad: 1988

Upplaga: 65000

Distribution: SDR

Frekvens: 20 ggr/år

Utgivningsdag: Helg

Utgivningsområde: Örebro