Salabladet

Telefon 0226-571 30

Adress

Högboleden 41, 774 61 Avesta

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 022-685

Försäljning

Telefon 0226-858 51

Ägare

Reklamhuset AB

Org.nr: 556504-5159

Grundad: 2001

Upplaga: 18300

Distribution: PostNord

Frekvens: 26 ggr/år

Utgivningsdag: Onsdag

Utgivningsområde: Sala, Heby, Västerfärnebo samt Östervåla.