50 gratistidningar i 60 kommuner får mediastöd

Årets Gartatistidningsgala
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Under måndagen kom besked från Mediemyndigheten om innevarande års nya mediestöd. 810 miljoner delades ut i tre olika stödformer. Allmänt redaktionsstöd, utökat redaktionsstöd och övergångsstöd. Totalt hamnade drygt 50 miljoner kronor hos gratistidningarnas medlemmar.

Det är ett välkommet besked som efter fyra fem år av stor ovisshet huruvida en gratistidnings skulle få stöd för lokal journalistik eller inte pekar ut en riktning mot att stödet landar ute i de lokala kommunerna och områdena. Det utökade stödet som tidigare hette “Vita fläckar stödet” utökades från 96 miljoner under 2023 till 167 miljoner under 2024. Det allmänna redaktionsstödet som i år är decimerat i och med den upptrappning som skall ske av redaktionsstödet samtidigt som det gamla driftsstödet trappas ner under 4 år.

Gratistidningarna gläds i huvudsak åt fyra saker med mediestödsbeskeden

  1. Gratistidningarna kan fortsatt erbjuda SAMTLIGA medborgare i givet område mer lokal journalistik, demokratiskt, speciellt eftersom det är medborgarna som faktiskt betalar stödet med skattepengar.
  2. Nu får journalister möjlighet att arbete på lika villkor oavsett dagstidning eller gratistidning.
    Det skapar också en långsiktighet och trygghet för de journalister som arbetar på landets gratistidningar.
  3. Stödet ser ut att landa hela vägen ut i de lokala kommunerna eller områdena. Eftersom det är väldigt många fler lokalområden som erhållit det utökade stödet (gamla vita fläckar). 
    Den satsning på lokal journalistik som många gratistidningar startat de senaste åren med hjälp av olika former av mediestöd som varierat kan nu fortsätta på ett stabilt och mer långsiktigt sätt därmed göra det den lokala journalistiken mindre beroende av konjunkturen.
  4. Sist men verkligen inte minst – Eftersom den lokala journalistiken är tätt sammanflätad med den lokala demokratin och vaktar densamma så gör stödet faktiskt demokratin mindre sårbar.
    Det kan alla medborgare verkligen glädjas år.

Samtliga stöd hittar du här

Läs intervju i journalisten här