Varbergs Tidning blev Årets gratistidning 2023

Foto Bosse Johansson

Välkommen att tävla i årets gratistidning!

Anmälan stängd – välkommen igen till nästa år

Tävlingen årets gratistidning är inne på sitt 18:e år och syftar till att stimulera och utveckla Sveriges alla gratistidningar. Tävlingen är öppen för medlemmar i Gratistidningarnas branschorganisation. Tävlingen har under åren växt och numera skickar merparten av Sveriges gratistidningar in bidrag som de är stolta över. Bidrag som visar höjdpunkter från året. Att utse bidrag stimulerar medarbetare på tidningen och skapar en ”vi-känsla” på tidningen. På så sätt är alla vinnare och hela Sveriges samlade skara av gratistidningar höjer sig och sporras till att göra ännu bättre tidningar. 

Inbjudan att tävla (STÄNGD)

Anmäl dina bidrag senast 10 februari STÄNGD

Klart att ni skall vara med och tävla!

Fundera nu på vad ni skapat under våren och hösten som är värt att tävla med!

Årets lokala nyhetstidning och årets lokala magasin är gratis att delta i för medlemmar.

Övriga kategorier kostar 500 SEK i tävlingsavgift

Tävlingen är indelad i fyra huvudkategorier

Lokal journalistik

Årets Reportage – Sport, kultur

Artikeln eller reportaget skall spegla det som sker i det lokala samhället. Vara engagerande, erbjuda en intressant och bra upplevelse och beröra den lokala läsaren. Juryn bedömer även val av ämne, stil, språkbruk, intervjupersoner utifrån den lokala läsarens perspektiv.

(Reportaget skall vara max 1 helsida plus bild)

Årets Reportage – Samhälle

Artikeln eller reportaget skall spegla det som sker i det lokala samhället. Vara engagerande,
erbjuda en intressant och bra upplevelse och beröra den lokala läsaren. Juryn bedömer även val av ämne, stil, språkbruk, intervjupersoner utifrån den lokala läsarens perspektiv.

(Reportaget skall vara max 1 helsida plus bild)

Årets Artikelserie / Grävjobb

Artikeln eller reportaget skall spegla det som sker i det lokala samhället. Vara engagerande,
erbjuda en intressant och bra upplevelse och beröra den lokala läsaren. Juryn bedömer även val av ämne, stil, språkbruk, intervjupersoner utifrån den lokala läsarens perspektiv. (Ingen begränsning i storlek)

Årets Journalist

Årets journalist skall ha väckt stort engagemang hos läsarna både med text och bild. Ha skapat viktig journalistik på ett objektivt och gärna grävande sätt och på det viset bidragit till branschen utveckling. Vågar djärvt lyfta fram det obekväma i lokalsamhället

Marknad

Årets Annons/Annonskampanj

Här lyfter vi en annons, eller en annonskampanj som skapat effekt och mervärde för annonsören och läsaren. Bidraget skall vara producerad av tidningen.

Årets Digitala satsning

Juryn bedömer idé och utförande utifrån såväl läsar- och användarupplevelse som utifrån den redaktionella eller kommersiella effekten. Nytänkande och kreativitet premieras.

Årets Säljare

Årets säljare skall ha bidragit utöver det vanliga. Med framgångsrika säljresultat och ett unikt och engagerat kundbemötande. Det kan handla om en enskild insats, ett avsevärt försäljningslyft, en comeback, en rookieinsats med mera. Insatsen skall styrkas av någon form av jämförelsesiffror, exempel (före och efter), (2022 vs 2023), (kund förr vs nu) etc.
Säljaren skall ha arbetat minst 6 månader på tidningen. Säljare som bidrar till ökad kännedom om gratistidningar lokal och regionalt ses på med extra intresse.

upplevelsen

Årets Bild

Här bedöms hur man med bildspråk speglar det som sker i det lokala samhället.
Bilden skall representera artikeln och beröra läsaren.

Årets Första sida

Juryn belönar en bra etta, där kombinationen mellan foto, redaktionellt innehåll och annons lockar till fler a olika målgrupper till läsning inne i tidningen

Årets lokala insats

Här premierar vi insatser i det lokala samhället. Stort som smått som gjort skillnad för hela lokalsamhället eller för enskilda grupper, kommersiella insatser, välgörenhetsinsatser, insatser för demokratin, skolan, vården, utsatta. Syftet är att lyfta fram de värden som den lokala tidningen bidrar med utanför sin huvudsakliga verksamhet.

Årets gratistidning

Årets Lokala Magasin

Här bedömer juryn helhetsintrycket av tidningen.

Tidningen skall uppfylla nedanstående krav:

  1. Ha en ansvarig utgivare och iaktta pressetiska regler
  2. Ha minst 25% redaktionellt innehåll, och minst 15% vara egenproducerat
  3. Ges ut med minst 11 nummer per år
  4. Ha en hushållstäckning i området med minst 90% (undantaget nej tack)

Tidningen/mediet skall erbjuda läsaren en tidningsupplevelse i form av relevant, aktuellt och lokalt innehåll.

Anmälan till årets lokala magasin är kostnadsfri för medlemmar.

Årets Lokala Nyhetstidning

Här bedömer juryn helhetsintrycket av tidningen.

Tidningen skall uppfylla nedanstående krav:

  1. Ha ett positivt bokslut under det bedömda året
  2. Ha en ansvarig utgivare och iaktta pressetiska regler
  3. Ha minst 40% redaktionellt innehåll, och minst 30% egenproducerat
  4. Ges ut med minst 45 nummer per år,
  5. Ha en hushållstäckning i området med minst 90% (undantaget nej tack)
  6. Genomföra regelbundna läsvärdes eller räckviddsundersökningar (min vartannat år)

Tidningen/mediet skall erbjuda läsaren en tidningsupplevelse i form av relevant, aktuellt och lokalt innehåll.

Anmälan till årets lokala nyhetstidning är kostnadsfri för medlemmar.

Gratistidningen är sannolikt Sveriges bästa räckviddsmedie idag!

Genom kampanjen “annonser som ger effekt” visar vi varför gratistidningen är älskad av läsare och annonsörer lokalt. 

Du hittar kampanjsidan här:
Annonser som ger effekt!

Fakta om Sveriges lokalaste räckviddsmedie