Nacka Värmdö Posten blev Årets gratistidning 2021

Foto Julio C Saint Just

Välkommen att tävla i årets gratistidning!

Var med och tävla 2022

 

Tävlingen årets gratistidning är inne på sitt 15:e år och syftar till att stimulera och utveckla Sveriges alla gratistidningar. Tävlingen är öppen för medlemmar i Gratistidningarnas branschorganisation. Tävlingen har under åren växt och numera skickar merparten av Sveriges gratistidningar in bidrag som de är stolta över. Bidrag som visar höjdpunkter från året. Att utse bidrag stimulerar medarbetare på tidningen och skapar en ”vi-känsla” på tidningen. På så sätt är alla vinnare och hela Sveriges samlade skara av gratistidningar höjer sig och sporras till att göra ännu bättre tidningar. Det kallar vi på Gratistidningarna vinst!

Inbjudan att tävla 

Anmälan är stängd för i år och öppnar i November inför nästa år

Klart att ni skall vara med och tävla!

Fundera nu på vad ni skapat under våren och hösten som är värt att tävla med!

Samtliga kategorier kostar 500 SEK i tävlingsavgift

Tävlingen är indelad i fyra huvudkategorier

Journalistik

Årets Reportage – Sport, kultur

Artikeln eller reportaget skall spegla det som sker i det lokala samhället. Vara engagerande,
erbjuda en intressant och bra upplevelse och beröra den lokala läsaren. Juryn bedömer även val av ämne, stil, språkbruk, intervjupersoner utifrån den lokala läsarens perspektiv.

(Reportaget skall vara max 1 helsida)

Årets Reportage – Samhälle

Artikeln eller reportaget skall spegla det som sker i det lokala samhället. Vara engagerande,
erbjuda en intressant och bra upplevelse och beröra den lokala läsaren. Juryn bedömer även val av ämne, stil, språkbruk, intervjupersoner utifrån den lokala läsarens perspektiv.

(Reportaget skall vara max 1 helsida)

Årets Grävjobb

Artikeln eller reportaget skall spegla det som sker i det lokala samhället. Vara engagerande,
erbjuda en intressant och bra upplevelse och beröra den lokala läsaren. Juryn bedömer även val av ämne, stil, språkbruk, intervjupersoner utifrån den lokala läsarens perspektiv.

Årets Artikelserie

Här tävlar alla de reportage som spänner över flera utgåvor och en längre tid.

Försäljning

Årets Annonskampanj

Här lyfter vi annonser och kampanjer som skapat effekt och mervärde för annonsören och läsaren. Juryn uppskattar om kampanjen är producerad av tidningen

Årets Lokalinsats

Sveriges lokala gratistidningar är på många sätt en viktig del av det lokala samhället. Här premierar vi insatser som på olika sätt bidragit till det där lilla extra.

Juryn bedömer insatsens samhällsnytta och värde för lokalinvånarna. Värde sätts på insatser för lokal demokrati, insatser för lokal företagsamhet, insatser för lokalt föreningsliv, insatser för utsatta i samhället med mera.

Årets Nytänkare

Här tävlar vi i nyskapande försäljning. Nya koncept, nya idéer, nya kunder, nytt kreativt temainnehåll etc. Kort och gott – Årets initiativ visar på nya intäkter för tidningen. Initiativet skall redovisa försäljning i intäkt, volym, procent eller vara mätbar på något sätt.

Läsarupplevelsen

Årets Bild

Här bedöms hur man med bildspråk speglar det som sker i det lokala samhället.
Bilden skall representera artikeln och beröra läsaren.

Årets bäst redigerade tidning

Texter, bilder och annonser i all ära men utan redigerarens insatser vore detta bara en mapp på skrivbordet. Här lyfter vi tidningens redigering i sin helhet.

Årets Första sida

”Ettan” får större och större betydelse för Gratistidningen. Genom denna lockar vi nya läsare och breddar läsarskaran demografiskt. 

Juryn belönar en bra etta, där kombinationen mellan foto, redaktionellt innehåll och annons lockar till mer läsning inne i tidningen.

Årets gratistidning

Årets Lokalsajt

Juryn bedömer både innehållet och upplevelsen. Innehållet skall vara lokalt, relevant, och till nytta för läsaren. Upplevelsen bedöms efter design, snabbhet och användarvänlighet.

Årets Lokala Nyhetstidning

Här bedömer juryn helhetsintrycket av tidningen. Tidningen skall uppfylla stadgarnas krav:

 1. ha en ansvarig utgivare och iaktta pressetiska regler
 2. ha minst 40% redaktionellt innehåll, och minst 30% är egenproducerat
 3. ges ut med minst 45 nummer per år
 4. ha en hushållstäckning i spridningsområdet om minst 90%, undantaget ”Nej tackade”
 5. respektera sina läsare och ”Nej tack till gratistidning”
 6. ha diversifierade annonsörer, 

Tidningen skall erbjuda läsaren ett relevant, aktuellt och journalistiskt lokalt innehåll.

Erbjuda läsaren en positiv tidningsupplevelse.

Årets Lokala magasin

Här bedömer juryn helhetsintrycket av tidningen. Tidningen skall uppfylla stadgarnas krav:

 1. ha en ansvarig utgivare och iaktta pressetiska regler
 2. ha minst 25% redaktionellt innehåll, varav 60% är egenproducerat
 3. ges ut med minst 11 nummer per år
 4. ha en hushållstäckning i spridningsområdet om minst 90%, undantaget ”Nej tackade”
 5. respektera sina läsare och ”Nej tack till gratistidning”
 6. ha diversifierade annonsörer, 

Tidningen skall erbjuda läsaren ett relevant, aktuellt och journalistiskt lokalt innehåll.

Erbjuda läsaren en positiv tidningsupplevelse.