Gratistidningarnas Förenings medlemmar förbinder sig att följa de medieetiska spelregler som gäller i Sverige. Dessa grundar sig på Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Dessa båda som är omfattande sammanfattas till dels något enklare i den så kallade Tillämpningslagen.

Spelregler för Press, Radio och TV

I praktiken så tillämpas lagarna i det som branschen benämnt som “Spelregler för Press Radio och TV”. Dessa återfinns hos Medieombudsmannen och www.sjf.se och kan delas upp i tre delar:

Publicitetsregler
17 etiska riktlinjer kring publicering som omfattar bild och namnpublicering, men också respekt för den personliga integriteten.

Yrkesregler
13 yrkesregler som stöd för journalister i det dagliga arbetet. Regler som tillämpas ute på “fältet” och på redaktionen. – och gäller både frilansjournalister och anställda.

Riktlinjer för textreklam
Native har blivit det hetaste för många i branschen och gränsen mellan redaktionellt innehåll och kommersiellt innehåll har blivit diffus. Allt är content hörs både här och där. Trampad mark leder till misstag och ibland utnyttjas okunskapen av kommersiella köpare. SJF har tagit fram en checklista som kan användas av redaktioner och säljavdelningar för att inte missleda läsarna. Den hittar du här Du hittar även TUs rekommendationer för reklamidentifiering här.

Gratistidningen är sannolikt Sveriges bästa räckviddsmedie idag!

Genom kampanjen “annonser som ger effekt” visar vi varför gratistidningen är älskad av läsare och annonsörer lokalt. 

Du hittar kampanjsidan här:
Annonser som ger effekt!

Fakta om Sveriges lokalaste räckviddsmedie