Nyhetsarkiv

Kallelse till årsmöte

Medlemmar i Gratistidningarnas förening inbjuds till årsmöteLördagen den 1 april kl 10.00 på Elite Marina Towers i Stockholm. Saltsjöqvarns kaj 25,

Läs mer...

ERBJUDANDE FÖR MEDLEMMAR

Medlemmar i Gratistidningarnas förening erbjuds att köpa läsarundersökning från RAM. Undersökningen ger dig svar på hur dina läsare läser tidningen

Läs mer...

Kurs i ansvarigt utgivarskap

Platser kvar till ansvarig utgivarutbildningen om två veckor!Anders Ahlberg håller återigen en väldigt uppskattad halvdags ansvarig utgivarutbildning för Gratistidningarnas journalister.

Läs mer...

Prissättning

Vad är mest framgångsrikt för att skapa ett bättre resultat i ett företag eller för en gratistidning? Öka försäljningen, kapa

Läs mer...