Gratistidningarnas Service AB och Gratistidningarnas Förenings hantering av personuppgifter – GDPR

Gratistidningarnas Förening (GTF) hanterar personuppgifter i enlighet med ”GDPR” EU:s Dataskyddsförordning. Detta innebär att alla personuppgifter som FF i någon form behandlar och hanterar sköts enligt gällande förordning och lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter hos oss är, ordf Mathias Bång: mathias.bang.stthuset.com.

GTF behandlar personuppgifter i syfte att nå ut med information i egenskap av branschorganisation för Gratistidningar i Sverige samt att kommunicera med medlemmar och samhälle i relaterade frågeställningar samt sprida kunskap och information i relevanta frågor för Sveriges lokala gratistidningar. GTF behandlar även personuppgifter som en konsekvens av legal aspekt som ingångna avtal, såsom medlemsskap, prenumeration av nyhetsbrev och deltagande i medlemspanel

Inom ramen för detta syfte ingår att förmedla fakta och information, bjuda in till evenemang, skicka ut nyhetsbrev till prenumeranter och andra former av informationsspridning.

GTF:s rättsliga grund för personuppgiftsbehandling enligt ovan utgörs huvudsakligen av en intresseavvägning, där vi utifrån vårt berättigade intresse av att nå ut med information i egenskap av branschorganisation behöver behandla personuppgifter. I fall där du ingått avtal med oss, konsulterat vår juridiska rådgivning eller begärt att få delta i evenemang eller på annat sätt efterfrågat tjänst som GTF tillhandahåller, grundas behandlingen av dina personuppgifter på nödvändighet för att fullgöra avtal och tillhandahållande av sådan tjänst. Du är inte skyldig att tillhandhålla personuppgifter till GTF.

Om du får inbjudningar, information, nyhetsbrev eller medverkar i medlemspanel, eller på annat sätt deltar i FF:s verksamhetsområde med dina personuppgifter, och har frågor om detta så är du välkommen att kontakta oss. Detta görs via mail till kansli@gratistidningarna.se alternativt med brev till GTF, Gratistidningarna, Hamnpromenaden 55, 269 33 Båstad. GTF sprider eller säljer inte personuppgifter vidare till tredje part. Dina personuppgifter överförs heller inte utomlands.

Dataskyddsinspektionen är den myndighet som är ansvarig för att kontrollera och bevaka att lagstiftningen efterlevs. Du har som registrerad rätt att framföra klagomål genom att vända dig dit.

GTF sparar personuppgifter så länge det finns ändamålsenlig anledning att göra detta. Därefter raderas personuppgifterna.

Du har rätt att när som helst säga upp fortsatt prenumeration, mottagande av information eller bli struken från vårt kontaktregister. Detta görs via mail kansli@gratistidningarna.se alternativt med brev till GTF, Gratistidningarna, Strandpromenaden 55, 269 33 Båstad

Uppdaterad Stockholm 2018-05-22

Gratistidningen är sannolikt Sveriges bästa räckviddsmedie idag!

Genom kampanjen “annonser som ger effekt” visar vi varför gratistidningen är älskad av läsare och annonsörer lokalt. 

Du hittar kampanjsidan här:
Annonser som ger effekt!

Fakta om Sveriges lokalaste räckviddsmedie