Ansökan för distributionsstöd öppen

newspapers-444449_960_720
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Myndigheten för Press Radio och TV har nu öppnat ansökan för ett tillfälligt distributionsstöd till följd av Corona krisen. Stödet är öppet för Allmänna nyhetstidningar.

Regeringen har tidigare aviserat att 150 miljoner kronor avsätts för ett tillfälligt distributionsstöd för tryckta allmänna nyhetstidningar. Syftet med stödet är att stödja tidningarna med anledning av det intäktsbortfall som uppkommit till följd av utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.
 

Kriterier för att kunna få stöd

Stöd kan lämnas för utgivningen av tryckta allmänna nyhetstidningar som

  1. har ett redaktionellt innehåll som utgör minst 40 procent av hela innehållet,
  2. har ett exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll bestående av nyhetsbevakning och granskning som utgör minst 20 procent av tidningens hela innehåll,
  3. är allmänt tillgängliga,
  4. har en egen titel med självständiga redaktionella resurser,
  5. har en ansvarig utgivare,
  6. följer god medieetisk sed,
  7. är riktade till en svensk målgrupp,
  8. ges ut minst 45 gånger per år,
  9. gavs ut under de 12 månader som närmast föregick den period som stöd lämnas för, och
  10. har en distribuerad upplaga som uppgår till minst 1 500 exemplar.

Ansökning sker digitalt här och handlingar finner du på MPRT hemsida här

Vid ansökan kommer att krävas att en Godkänd eller auktoriserad Revisor styrker distribuerad upplaga och annonsomsättningens bortfall under april-juni. Revisor kan vara tidningens egen auktoriserade revisor eller Media Audit Kantar. Se länk.

Senast 10 augusti skall ansökan vara inne.