Ansökan öppen till redaktionsstöd

myndigheten-logo-basic-sv-2
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Ansökan till redaktionsstöd öppnade den 1 maj och håller öppen till 1 september 2022.
Ansökan är öppen för allmänna nyhetsmedier och krav ställs på minst 45 utgåvor under 2021 samt en redaktionell andel om 50 procent av det totala innehållet och att 20 procent skall vara av lokal unik nyhetskaraktär.

Läs mer på MPRT.se