Distributionsstöd tidigast i andra halvan av juni

amanda lind

Efter samtal med kulturdepartementet i veckan så framkom att riksdagsbeslut om ett distributionsstöd är planerat till mitten av Juni. Eftersom stödet är ett statsstöd utreds fråga i ett så kallat snabbspår i EU och väntas komma tillbaks för beslut i Juni. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest