Jag har åkt berg och dalbana i ett helt år!

c70d4150-c5d3-cf7b-4ef8-730405bae3ba
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Lite så känns det när jag skall försöka summera året som gått. En extremt svår och mörk start på året med restriktioner och rekommendationer som i det närmaste stängde ner det lokala livet som vi gratistidningar lever i – och av. Under våren väckte vaccineringen hopp om att läget relativt snart skulle återgå till det normala, men många människor var fortfarande ängsliga för att samlas och annonsvolymerna sköt inte direkt i höjden. Olika typer av stöd förlängdes från regeringen som skulle hjälpa företagen: omställningsstöd, stöd för korttidspermittering och nedstängningsstöd för drabbade företag. Även stöd till tidningar utlovades, vilket också många fick.

Så kom då, så småningom, vändningen. Allt eftersom vaccineringen fortgick och sommaren närmade sig så infann sig känslan av att allt skulle återgå till det normala. Annonseringen tog fart, många ville ta igen det man missat under våren och Sverige sjöd av aktiviteter av olika slag. Äntligen var pandemin över!!!  Ett tag…

Den positiva annonskonjunkturen för gratistidningar höll i sig från april/maj till november/december. Nu är pandemin tillbaks igen med en ny våg och utmaningarna, för oss Gratistidningar och många andra branscher, fortsätter.

Bergochdalbana som sagt!

På samma vis har de stöd som öppnats för gratistidningar varit en resa med höga berg och djupa dalar. Först glädje över det nya redaktionsstödet som riktar sig till tidningar som inte har rättighet till driftstöd. Äntligen skulle vi och andra tidningar behandlas med någon form av rättvisa och inte bara få smulor från ett, i det närmaste, länsat bord. Men säg den glädje som varar. När stödet väl beslutades i november så visade det sig att de pengar som fanns kvar att dela på återigen naggats av driftstödet – och kvar blev just smulorna på bordet. Likaså skapades ett distributionsstöd som skulle hjälpa till att sprida nyheter i HELA landet, men även detta begränsades till prenumererade tidningar trots att riktlinjer sa att även gratistidningar skulle inkluderas.

Nu pågår en snabbutredning under ledning av Mats Svegfors som skall lämna förslag (redan till sommaren) på hur ett nytt mediestöd skall utformas i framtiden – och Gratistidningarna är, även om vi hittills tilldelats små medel, med i rummet. Min starka övertygelse är att vi kommer att finnas med i ett framtida mediestöd på ett rättvisare sätt och få en större del av den kaka som i grunden faktiskt är tänkt att gynna medborgarna som också finansierar stödet via skattsedeln. Och ingen av de fria medierna når fler medborgare än gratistidningarna tillsammans.

Så vi går verkligen en spännande tid till mötes! Inte bara med anledning av stundande valår, utan också ett år då vi i föreningen kommer att arbeta intensivt för att skapa bättre förutsättningar för våra redaktionella insatser i hela landet.  

Det är bara att stämma in i Ronan Keatings gamla hit ”Life is a rollercoaster, just gotta ride it…”

Jag önskar er alla ett riktigt
Gott Nytt År!