Kallelse till årsmöte

ordförandeklubba
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Medlemmar i Gratistidningarnas förening inbjuds till årsmöte
Lördagen den 1 april kl 10.00 på Elite Marina Towers i Stockholm. 
Saltsjöqvarns kaj 25, 131 71 Nacka
Motioner till årsmötet skickas till kansli@gratistidningarna.se senast 7 mars


Årsmötet är endast öppet för medlemmar
Föranmälan via knappen nedan