Kampen om reklamen

kampan om reklamen
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

RAPPORT I Nordicoms rapport – “kampan om reklamen”, som presenterades för de nordiska kulturministrarna för någon vecka sedan konstaterar också att reklammarknaderna utvecklat sig relativt olika under åren 2008-2015:
Sverige index 96, Finland index 75, Danmark index 78 och Norge index 85.

Reklaminvesteringar per Capita 2015:
SWE 362 Euro (Offline 219, Online 143)
DK 355 Euro (Offline 209, Online 146)
FI 257 Euro (Offline 199, Online 58)
NO 467 Euro (Offline 290, Online 177)

 

Rapporten sammanfattar också fem “gamechangers” som har uppstått eller pågår till följd av digitaliseringen.

  1. Nya reklamplattformar – som i ett första steg medfört ett skifte från traditionella, linjära, reklamplattformar till digitala, och i ett andra steg ett skifte från stationära digitala plattformar till mobila.
  2. Nya konsumentbeteenden – som på mediemarknaden medfört en förskjutning i mediekonsumtionen från traditionella medier till sociala, och på konsument- marknaden ett skifte från traditionell butikshandel till onlineshopping.
  3. Nya reklamlösningar – som dels möjliggjort en övergång från masskommunicerade till individanpassade reklambudskap, dels medfört en förskjutning av fokus på reklamens räckvidd till dess effekter.
  4. Nya annonsörsbeteenden – som medfört dels en ökad centralisering av marknadsföringsbeslut som tidigare fattats lokalt, dels ett skifte från enkelriktad till dialogbaserad marknadsföring.
  5. Nya infrastrukturer för reklamförmedling – som å ena sidan möjliggjort ett skifte från manuella till automatiska (eller programmatiska) reklamköp, å andra sidan resulterat i en övergång från gemensamt framförhandlade till konkurrerande ”reklamvalutor”.
Specifikt för GRATISTIDNINGARNA  är att marknaderna skiljer sig åt mellan länderna:
Danmark är den mest utvecklade marknaden där Gratistidningarna står för 11% av reklaminvesteringarna, totalt 222 MEUR det är mer än 10 gånger mer än i Norge 17 MEUR där andelen är mindre än 1%. I Sverige är andelen 4% och uppgår till 165 MEUR, Finland 5% och 70 MEUR.

Fördelningen bland Sveriges 291 gratistidningar är att ett 60 tal ägs av dagstidningskoncernerna och ca 100 av någon av de tre stora spelarna, Direktpress, Mitti eller Lokaltidningen. 70 av dessa är så kallad stadsdelstidningar.
Återstår ca 130 fristående gratistidningar. De tre stora omsatte tillsammans 573 mkr (2015) vilket står för 37% av marknaden för Gratistidningar.

Läs hela rapporten här