Mary Meeker rapport

time spent vs ad spent
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

NÖRD rapport. Mary Meeker släpper varje år sin rapport om digitala vanor och trender i USA. Den är på 355 slides och ni kan ladda ner den här.
Bilden ovan är ett exempel och visar på tid spenderad på olika medier och investeringar i respektive medie. Radio, TV, internet är i “balans” medan det spenderas mer pengar relativt tid i printmedier och mindre pengar relativt tid i mobilen.