Mediabyråinvesteringarna backade 14,6% i februari

Mediabyråbarometern februari
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

 

Uppgången i januari var över 14% och nu backar februari med över -14%. Minskningen beror till stor del på att det är en faktureringsdag mindre i år jämfört med februari fjol. Dagspress storstad backar hela -20% medan dagspress landsort endast går bak med -3% DR/Annonsblad går bak med -12%. Vinnarna under februari är radio med +19% samt bio med 102%.  Statistiken visar även att Internat backar -12% medan sök backar hela -28% vilket gör den till månadens förlorare.

Kommentar- mediabyråerna redovisar ännu inte gratistidningar som egen kategori utan dessa finns representerade under Dagspress eller DR/annonsblad beroende på var mediebyrån väljer att placera omsättningen.

Läs mer på Sveriges Mediabyråers sajt