Mediastödet godkänt av EU
Regeringen beslutade ny förordning under fredagen

Läser tidning och pengar
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Beslutsprocessen för det mediestöd som skall gälla från 1 januari 2024 ser ut så här. I mitten av november röstades en ny mediestödslag igenom i riksdagen. Därefter skulle denna lag godkännas av EU eftersom det är ett statsstöd, det gjorde EU under torsdagen30 nov. Den 1 december beslutade därefter regeringen om en förordning för mediestödet, förordningen innehåller mer detaljer om vad som krävs för att få stödet. 

Förordningen publiceras inom kort på https://svenskforfattningssamling.se/

Men regeringen har skrivit en del om vilka förändringar mot medieutredningens förslag som ligger i den nya förordningen. Gratistidningarna har arbetat med två av de förändringarna som tillkännages:
Kravet på redaktionellt innehåll sätts till 45 procent och andelen exklusivt nyhetsmaterial till 45 procent av total andel redaktionellt innehåll. 
En annan förändring som GTF frågat efter är att frilanskostnader inkluderas i kostnadsunderlaget med upp till 200.000 kr. 
läs om övriga förändringar här

Det sista som skall ske är att Myndigheten för Press radio och TV skriver föreskrifter för stödet. Dessa är ännu mer detaljerade och skall hjälpa de ansökande att förstå vad som krävs och vad de skall uppfylla i praktiken, det är också dessa föreskrifter som den nya mediestödsnämnden kan luta sig mot i sina beslut när ansökningarna skall bedömas.