Åkerbobladet

Telefon 013-219620

Adress

Tellbovägen 3, Linghems station, 585 64 Linghem

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 073-9829442

Försäljning

Telefon 013-219620

Ägare

Mineo Media

Upplaga: 18500

Distribution: Svensk Direkt reklam

Frekvens: 12 ggr/år

Utgivningsdag: Helg

Utgivningsområde: Linghem, Åkerbo, Skärblacka, Kimstad, Norsholm, Sturefors, Hackefors, Hjulsbro