Annonsbladet Avesta

Telefon 0243-92100

Adress

Box 171, 781 22 Borlänge

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 022-559-6332

Försäljning

Telefon 0225-59 63 30

Ägare

Mediagruppen Dalarna AB

Org.nr: 556363-1620

Grundad: 1963

Upplaga: 15700

RS-kontrollerat: Ja

Distribution: SDR

Frekvens: Varje vecka

Utgivningsdag: Helg

Utgivningsområde: Avesta / Norberg