Lokalt i Hedemora & Säter

Telefon 0225-59 63 35

Adress

Stationsgatan 2, 776 35 Hedemora

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 0225-59 63 35

Försäljning

Telefon 0243-921 00

Ägare

Mediagruppen Dalarna AB

Org.nr: 556363-1620

Grundad: 1963

Upplaga: 13200

RS-kontrollerat: Ja

Distribution: SDR

Frekvens: Varje vecka

Utgivningsdag: Helg

Utgivningsområde: Hedemora / Säter