Åsele Nytt

Telefon 0940 – 152 40

Adress

Volgsjövägen 94, 91232 Vilhelmina

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 0940 – 152 40

Försäljning

Telefon 0940 – 152 40

Ägare

Vari tryck

Org.nr: 556240-7451

Grundad: 1960

Upplaga: 3500

Distribution: PostNord

Frekvens: 52 ggr/år

Utgivningsdag: Onsdag

Utgivningsområde: Åsele Fredrika