BjäreNU

Telefon 0431-792 00

Adress

Axelstorpsvägen 2, 269 42 Båstad

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 070-763-3093

Försäljning

Telefon 070-770 91 05

Ägare

Made in Båstad AB

Org.nr: 556917-7271

Grundad: 2017

Upplaga: 9200

RS-kontrollerat: Nej

Distribution: SDR

Frekvens: Varje vecka

Utgivningsdag: Helg

Utgivningsområde: Båstad Kommun