Boden Gratistidning

Telefon 070-5158007

Adress

Hermelinsgatan 1, 972 34 Luleå

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 070-515-8007

Försäljning

Telefon 070-515 80 07

Ägare

Svenska Civildatalogerna AB i Kiruna

Org.nr: 556348-5928

Grundad: 2009

Upplaga: 14500

RS-kontrollerat: ja

Distribution: Svensk Direkt reklam

Frekvens: Varje vecka

Utgivningsdag: Helg

Utgivningsområde: Boden kommun