Emmaboda Tidning

Telefon 0480-720200

Adress

Jenny Nyströms gränd 2, 392 33 Kalmar

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 048-072-0210

Försäljning

Telefon 0480-720200

Ägare

Gota Media

Grundad: 1966

Upplaga: 10000

RS-kontrollerat: Ja

Distribution: Point Logistik

Frekvens: 17 ggr/år

Utgivningsdag: Torsdag

Utgivningsområde: Emmaboda