Jordbruksaktuellt

Telefon 019-16 61 30

Adress

Boställsvägen 4, 702 27 Örebro

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 019-166

Försäljning

Telefon 070-422 90 09

Ägare

Stefan Ljungdahl

Org.nr: 556611-2156

Grundad: 2001

Upplaga: 71900

RS-kontrollerat: Ja

Distribution: PostNord

Frekvens: 26 ggr/år

Utgivningsområde: Hela landet, 16 olika regioner