KalmarPosten

Telefon 0480-720200

Adress

Västra Sjögatan 7, 392 31 Kalmar

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 048-072-0220

Försäljning

Telefon 0480-720200

Ägare

Gota Media

Org.nr: 556335-3605

Grundad: 1988

Upplaga: 73300

RS-kontrollerat: Ja

Distribution: Point Logistik

Frekvens: 52 ggr/år

Utgivningsdag: Onsdag/Torsdag

Utgivningsområde: Kalmar