Knivstanytt

Telefon 018-34 50 70

Adress

Box 12, 741 21 Knivsta

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 018-34 50 70

Försäljning

Telefon 018-34 50 70

Ägare

Knivsta tryckeri

Org.nr: 556304-7868

Grundad: 1975

Upplaga: 9200

Distribution: PostNord

Frekvens: 48 ggr / år

Utgivningsdag: Onsdag

Utgivningsområde: Knivsta