Lokalpressen Lerum

Telefon 0702 - 41 79 95

Adress

Box 2002, 433 02 Sävedalen

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 0704-57 55 75

Försäljning

Telefon 0702 - 41 79 95

Ägare

Lokalpressen HLP AB

Org.nr: 559001-2299

Grundad: 2015

Upplaga: 18500

Distribution: Svensk Direktreklam

Frekvens: 45 ggr/år

Utgivningsdag: Helg

Utgivningsområde: Lerum, Gråbo, Björboholm, Sjövik, Tollered