Lokaltidningen Helsingborg Östra

Telefon 040-28 12 00

Adress

Norra Strandgatan 11, 252 20 Helsingborg

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 010-206-4526

Försäljning

Telefon 040-281200

Ägare

Lokaltidningen mediacenter Sverige AB

Org.nr: 556620-9622

Grundad: 1996

Upplaga: 8050

Distribution: SDR

Frekvens: 22 ggr/år

Utgivningsdag: Helg

Utgivningsområde: Helsingborg Öster

Övrig information: