Lokaltidningen Helsingborg

Telefon 010-2064526

Adress

Garnisonsgatan 25C
254 66 Helsingborg

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 010-206-4526

Försäljning

Telefon 0102064669

Ägare

Lokaltidningen mediacenter Sverige AB

Org.nr: 556620-9622

Grundad: 1996

Upplaga: 67 100 ex

RS-kontrollerat: Ja

Distribution: Svensk Direktreklam

Frekvens: 52 ggr/år

Utgivningsdag: Helg

Utgivningsområde: Helsingborg