Lokaltidningen Växjö/Alvesta

Telefon 0708 63 78 22

Adress

Norrgatan 17, 352 31 Växjö

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 0708 63 78 22

Försäljning

Telefon 0708 63 78 22

Ägare

Cecilia Petersson

Org.nr: 559232-5681

Grundad: 2019

Upplaga: 53800

Distribution: SDR

Frekvens: 52 ggr/år

Utgivningsdag: Helg

Utgivningsområde: Växjö och Alvesta kommun