Markbladet

Telefon 0320-20 91 00

Adress

Box 113, 511 21 Kinna

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 032-020-9140

Försäljning

Telefon 0320 20 91 00

Ägare

Markbladet

Org.nr: 556927-6214

Grundad: 1967

Upplaga: 23300

RS-kontrollerat: Ja

Distribution: Markbladet Distribution

Frekvens: 10 ggr/år

Utgivningsdag: Torsdag

Utgivningsområde: Kinnna, Skene