Mitt i Lidingö

Telefon 08 550 550 00

Adress

Box 5290, 102 46 Stockholm, 10074 Stockholm

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Försäljning

Telefon 08 550 552 50

Ägare

Direktpress

Org.nr: 556697-3409

Grundad: 2005

Upplaga: 20500

Distribution: Svensk Direkt reklam

Frekvens: 46 ggr/år

Utgivningsdag: Helg

Utgivningsområde: Lidingö