Mitt i Skärholmen

Telefon 08 550 550 00

Adress

Box 47309, 10074 Stockholm

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Försäljning

Telefon 08 550 552 50

Ägare

Direktpress

Org.nr: 556697-3409

Grundad: 2005

Upplaga: 17200

RS-kontrollerat: Ja

Distribution: Svensk Direkt reklam

Frekvens: 46 ggr/år

Utgivningsdag: Helg

Utgivningsområde: Stockholm, Skärholmen