Strömsunds Gratistidning

Telefon 0702-533615

Adress

Odensalagatan 39D, 831 47 Östersund

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 072-550 66 02

Försäljning

Telefon 070-6502610

Ägare

Pobeda Publication AB

Org.nr: 556770-7301

Upplaga: 12000

Distribution: PostNord

Frekvens: 12 ggr/år

Utgivningsdag: Torsdag

Utgivningsområde: Backe, Dorotea, Föllinge, Hammerdal, Hoting, Jormvattnet, Junsele, Norråker, Ramsele, Strömsund, Gäddede, Edsele, Borgafjäll, Rossön